Založ si blog

Anka Frňová: Ladislav Chudík

Takmer som sa pokakala od zodpovednosti, ktorú pociťujem nad tvorením týchto riadkov. Chcem pojednať o minulosti spojenou s umelcami na Slovensku. Mám rada Slovensko. Aj v spoločnom štáte s Čechmi som to tak vnímala. Vždy to bolo moje Slovensko. Nakoniec takéto rúhačské zmýšľanie mi povoľovalo i štátna zmluva (Ústavný Zákon) o Československej federácii z októbra roku 1968 s účinnosťou od 1. januára nasledujúceho roku. Česi neradi videli snahu niektorých súdruhov o absolútnu informatizáciu v tomto smere. Mali sme v úmysle ľuďom vysvetliť, čo to, najmä pre Slovákov, znamená. Projekt sa však nevydaril. To dovoľovalo stavať sa k tomuto prepotrebnému zákonu povoľne a nedostatočne. Malo to samozrejme i politické konzekvencie. Ľudia mnohokrát nevedeli. Nechápali. Neverili.

Ladislav Chudík

Málokto by si asi vedel predstaviť našu kultúru bez neho. Nikto nie je svätý, a nie je ním ani Ladislav. Nik nebol tak zbavený ľudskosti a „obyčajnosti“ ako jej bol zbavený Ladislav Chudík. V jeho súvislosti sa hovorí, oprávnene, o silnom morálnom kredite. Mňa však nezaujíma božskosť ľudí, býva často pofidérna. Mňa zaujíma obyčajná cesta.

Dnes sa radšej ľudia priznajú k duševnej poruche, než k programovej angažovanosti a pokrokovosti. Nikdy riadne nevnímal, snílok, čo sa okolo neho dialo. Bol sympatický a čistý. Málo hovoril, viac sa smial. Nehovorím o inteligencii, skôr o jeho životnom postoji. Úctivo sa uklonil, placho usmial a šiel ďalej. Akoby sa všetkých naokolo bál. Záujem ho vždy potešil, ak ho dokázal zachytiť. Rovnako ho však i vyľakal. Klopil zrak pred akoukoľvek pozornosťou a snažil sa rýchlo ujsť. Museli ste s ním vždy priamo. Nerozumel náznakom, či skrytým signálom. A svet je plný polovičatých a len naznačených vzorcov správania. Strácal sa v nich. Vo filmoch bol mimoriadne presvedčivý, v skutočnosti bol však plachý a hodne nenápadný. Viac sa životom presúval, samospádom a viac-menej energiou tých druhých. Pokiaľ sa nedostal pred filmovú kameru. Akoby sa ponoril dakde pod vodu. Vnoril sa do iného, možno lepšieho sveta, kde sa naplno a nahlas prejavil. Ožil a začal konečne dýchať. Aj oči mu ožili. Navždy stratení a neorientovaní dys-praktici.

Pozrime sa do bohatej filmografie tohto výnimočného umelca. Hral v tých najrežimnejších filmoch tej doby. Nikto z hercov sa nemohol pochváliť tak „uvedomelou“ tvorbou, ako práve Ladislav Chudík. V paralelnom filmovom vesmíre vystupuje sebavedome, neraz prísne štátnicky s absolútnou autoritou. Nik z nás mu neodolal. Každý mu verí, pretože je silný a rozhodný. Múdry a presvedčivý. Štefan z Vlčích dier, kolektivistické Lazy sa pohli, a jeho Jano Kováč. Či kapitán Dabač v rovnomennom filme. Alebo jeho presvedčivý generál Svoboda, vo filme Vojaci slobody. A zase generál Svoboda v Oslobodení Prahy a napokon zase generál Svoboda v Sokolove. Testosterón, udatnosť a absolútna presvedčivosť. Na druhú stranu, v normálnom reálnom živote si ho ľudia takmer nevšimli. Milo bľabotal, hľadal slová i svoju vlastnú presvedčivosť a neustále sa ošíval. Pani Emília Vašaryová ho nazvala chlapcom. To je verne vystihnuté. Keď šiel kúpiť rohlíky, tri minúty zhľadúval po vreckách drobné mince. Gustáv Husák sa o ňom raz vyjadril, že Chudík ešte nestačil dopadnúť na zem. Aký vlastne Ladislav Chudík je? Uveďme si z jeho života nejaké fakty a spoločne, nad týmto slovenským velikánom, premietajme.

Ladislav Chudík pochádza z jednoduchej, pokrokovej rodiny. Otec pracuje ako majster vo valcovni v Podbrezovej. Je sčítaný a múdry. Mama mu spievala a otec mu často čítal. Po maturite nastúpil na Filozofickú fakultu. Študoval tu ruštinu a Literatúru. Dokončil iba dva roky. Otec na neho riadne nakričal. Pravdepodobne otec zasiahne poza jeho chrbát, pretože ho príjmu rovno do Národného divadla, ako eléva. Zároveň nastupuje na dramatické oddelenie Štátneho konzervatória v Bratislave. Striedavo na novootvorenej Novej scéne i na doskách Národného divadla stvárni desiatky postáv. Po nejakom čase ho objavujú aj filmári. Jeho prvou filmovou titulnou rolou je Kapitán Dabač. Prvá manželka Ladislava Chudíka bola moderná žena. Volala sa Helena. Redaktorka Kultúrnej tvorby. Bola to rázna Pražáčka zo Žiškova.

Manželka Helena

Ladislav mal pred Helenou jednu obrovskú lásku. Zviedol o ňu boj s bohom československej filmovej režiserskej tvorby, Paľom Bielikom. Chudík Bielikovi veľmi rýchlo ustúpil. Nevedel to moc so ženami, ani s bojom o ne. Tie, ktoré sa páčili jemu, boli zadané. A tie ktoré by chceli jeho, ani sa o nich nedozvedel. Nerozumel signálom a náznakom, ktoré mu zaľúbené dámy posielali. Už mal tridsať, keď sa ho zmocnila Helena. Ako sa hovorí, nakoniec ho uhnala. Priatelia, herci a režiséri, medzi nimi František Dibarbora, či Paľo Bielik, ho pred ňou varovali. Ani jeho rodičom sa nepáčilo, že Helena bola už dvakrát rozvedená.

Helena si do manželstva doniesla ešte jednu vec, okrem skúseností s mužmi. Pohrávala sa s temnými mocami. Predpoveďami a komunikáciou s duchmi. Skúmala svoje sny cez lucidné rozhranie. Ide o kontrolu snenia v stave spánku. Dalo by sa to prirovnať k istej forme hypnózy. Mimo iné si cez takéto rozhranie diktujete, napríklad, čo sa vám bude, počas spánku, snívať. Svoju osobnosť a jej smerovanie, zvládnutím rôznych príbuzných techník, neskôr dokážete ovládať nielen počas snenia, ale i počas vedomej existencie, normálnej reality. Helena, chcela cez túto techniku viac poznať samú seba i svet naokolo. V neposlednom rade chcela touto technikou prelomiť manželskú bariéru vlastnej neplodnosti, neschopnosti dať svojmu manželovi dieťa. Postupne vďaka tejto „podvedomej“ technike môžete ovládať nielen seba, ale i svoje okolie, v určitej miere i svoj vlastný osud. Stanete sa tak v pokročilejšej fázy dokonca mágom. Práve toto je cieľom, konečným cieľom, takýchto techník. Niektorí túto temnú techniku (niekto môže mať na kvalitu tejto techniky iný názor – rešpektujem) označujú za mimoriadne nebezpečnú.

Po nejakom čase, sa začali u Heleny rozvíjať poruchy osobnosti. Začala kričať. Tam kde sa smejeme, ona plakala. A kde zvyčajne plačeme, sa Helena smiala. Stále na Ladislava kričala, mrzko mu nadávala, tými najvulgárnejšími slovami. Takmer sa nedokázala ovládnuť. Chvíle pokoja a harmónie sa striedali s návalmi hnevu a ťažkej hlučnej hystérie. Niekedy sama Helena priznávala, že si sama seba neuvedomuje, počas týchto nepríčetných stavov. Niekoľko krát Ladislava slovne i fyzicky napadla. Jej sociálne vzťahy sa narúšajú aj v práci. Kričí po kolegoch a zradzuje svoju vlastnú profesionalitu redaktorky. Po prvý krát sa u nej objavujú epileptické záchvaty. Tieto sa svojou intenzitou postupne viac a viac zhoršujú. Intervaly medzi nimi sa skracujú. Doba trvania jednotlivých záchvatov sa však  predlžuje. Ladislav nachádza opakovane svoju manželku v zúfalom stave. Pocikanú a pokakanú, ako sám dnes uvádza. Leží pošpinená v posteli a je apatická a nezúčastnená. Chudík ju opatrí a volá medicínsku pomoc. Helena sa odmieta liečiť. Pokladá starostlivosť o duševne zdravie za nedôstojne a absolútne neprijateľné.

V tomto období, vďaka neustálemu citovému a emočnému strádaniu Ladislava Chudíka sa u neho postupne rozvíjajú ťažké zničujúce depresie. Začne sám seba ľudsky i profesionálne zanedbávať. Upadá do akejsi pasce, z ktorej sa nedokáže vymaniť. Zanedbáva sa i po hygienickej stránke, apatické stavy, nechuť žiť a neschopnosť za normálnych okolností fungovať.

Dostáva sa do odbornej starostlivosti fenomenálneho MUDr. Miroslava Plzáka. Napriek istej pofidérnosti z hľadiska odborného (psychózy málokedy súvisia s depresiami), sa u Ladislava Chudíka začínajú objavovať akési počiatočné obrazy (snáď) rozpadu osobnosti. Chudík hrozí reálnou samovraždou. Nechce žiť. V tomto veľmi ťažkom období dostáva Ladislav ponuku od vedenia Československej televízie Praha, na nakrúcanie seriálu, Nemocnice na kraji města. Karel Höger, ako predstaviteľ primára Sovu, nečakane umiera, potom čo nakrútil niekoľko dielov tohto seriálu (1977).  Hlavne na začiatku, je počas nakrúcania, prítomný aj doktor Plzák. Nedokáže uveriť, akým až zázračným spôsobom sa Ladislav Chudík dokáže absolútne, na svoju postavu, koncentrovať. Akoby Chudík do postavy primára Sovu, unikal. Pred tým zlým reálnym, nehostinným  svetom. Akoby vo svojej postave primára Sovu, nachádzal útočisko a absolútne bezpečie, pred svojou vlastnou boľavou osobnosťou. Z tohto hľadiska by si zaslúžila práca herca, omnoho hlbšiu vedeckú analýzu.

Stavy jeho manželky sa zhoršujú. Sebapoškodzovanie, agresivita. Niekedy sa zdá, ako keby svojho manžela, Helena, ani nepoznávala. Chudík sa i dnes vyjadruje v tom zmysle, že to čo bolo vtedy v Helene, nebola ona sama, ale nejaký iný, veľmi, veľmi zlý človek. MUDr. Plzák otvorene hovorí o tom, aby Ladislav Chudík svoju ženu opustil, inak jemu samému hrozí veľmi vážna zdravotná ujma. Nahovárajú ho aj kolegovia. Nalieha i vlastná manželka, keď je v stave bez agresivity a šialenstva. Nakoniec to Chudík urobí. Svoju manželku po 22. rokoch opúšťa. Neopúšťa ju, on uteká. Pred ňou i pred sebou. Tri roky nato jeho manželka Helena zomiera. Nemá ju kto pochovať. Celý pohreb i s nákladmi Chudík zabezpečuje sám. Tým sa kapitola jeho prvého manželstva s Helenou definitívne uzaviera.

Čudná emigrácia

Jeho manželka Helena ho niekoľko dní po invázii sovietskych vojsk postaví pred hotovú vec. Zbalí jeho matku, svoju matku, i samotného Ladislava a doslova ich všetkých nadiriguje, dotlačí k emigrácii do Rakúska. Volksteater sa Chudíka ujme a poskytne mu, ako emigrantovi, umelecké angažmá. Určia mu slušných 5500 šilingov mesačnej apanáže. Chudík takmer neovláda nemčinu. Dostáva tu len také drobné „šteky“. Jeho vlastní študenti z Vysokej školy múzických umení v Bratislave s ním zohrajú čudnú, zradnú hru. Vo Viedni v tichej uličke kde pobýva Ladislav Chudík, ho navštívia jeho bývalí študenti Hric, Koleničova, Kocurikova, Durdik a Kukura, a prehovárajú ho k návratu z emigrácie domov. Politický program svojej návštevy zastierajú priam dojímavou láskou študentov ku svojmu profesorovi. Popíšu celú ulicu nápismi, aby sa ich milovaný profesor vrátil domov. Idú nad odporúčané regule straníckych funkcionárov, ktorí ich vyslali. Chudík toto nakoniec, pomerne zmierlivo, odmieta. Takmer po štyroch mesiacoch od čudnej študentskej návštevy z Bratislavy sa, predsa len, Ladislav Chudík navracia aj so svojou rodinou, do Bratislavy. Dnes sa tento Chudíkov príbeh predostiera podstatne ináč. Pozmenene a klamne. Chudíkovi nehrozia za emigráciu, ktorá bola v tom období ťažkým zločinom, žiadne postihy. Súdruhovia detailne poznali rodinnú situáciu majstra Ladislava Chudíka.

Nabudúce osudy niektorých ďalších slovenských umelcov.

Súdruh Matovič je fasa súdruh

03.05.2020

No a čo …ak je chorý, nech je. Potom, čo sa spolu prebudíme, dáme si poriadneho hubana, ešte mu milo páchne z úst, a spoločne držiac sa za ruky odpochodujeme k súdruhovi psychiatrovi. On si vezme svoje lieky, pravideľnú injekciu a ja pôjdem predávať Nota Bene spolu s manželkou do podchodu. A môj premilený, dopletený Matelko sa so svojou aktovkou, poberie na úrad vlády. [...]

Matovič nám ukázal a ešte bisťu bohu ukáže . . . až ukáže

29.04.2020

Ja viem, že nasledovná fotka už obehla slovenský internet a teda vás ničím neprekvapím, aj keď korektne doložím, že sú to nohy súdruha Matoviča, počas zasadania krízového výboru. Čo je však nové, je tá skutočnosť, že súdruh nám na budúcom súdružskom krizovom zasadaní ukáže aj svojho matelka pod stolom, ako si ho obierá od cuckov, pravdepodobne spôsobených roky [...]

Anka Frňová: Václav Havel ležící, spící

02.11.2013

Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí! Tento minimalistický otčenáš som po prvý krát počula od Václava Havla, myslím že ho zarecitoval z balkóna Melantrichu, v roku 1989. Pred tým sa spôsobne uklonil a odfrkol si a odchrchľal. A pani Marta Kubišová zaspievala. Bolo to režírované a dojemné. Václav Havel vždy tvrdil, že túto riekanku vymyslel sám [...]

vukovar

Tisíce brancov ročne. Chorváti spisujú proti návratu povinnej vojenčiny petíciu

19.07.2024 20:09

Chorvátsko oficiálne zrušilo brannú povinnosť v roku 2008, rok pred vstupom do Severoatlantickej aliancie.

Ľupták

Muž, ktorý napadol poslanca Ľuptáka, čelí obvineniu. Vyšetrovateľ žiada väzbu

19.07.2024 18:54, aktualizované: 19:22

Poslanec utrpel zranenia, ktoré si vyžiadali lekárske ošetrenie.

France Cannes 2024 The Apprentice Red Carpet

Židov pobúrila reklama na športovú obuv, hnevá sa aj izraelská vláda. Prečo im prekáža slávna modelka?

19.07.2024 18:40

Firma Adidas si vybrala na svoju propagáciu Bellu Hadidovú, ktorá patrí medzi najlepšie zarábajúce modelky na celom svete. Prečo svojim kritikom kole oči?

Haiti

Pri pobreží Haiti zahynulo pri požiari lode s migrantmi najmenej 40 ľudí

19.07.2024 17:25

Ďalšie osoby utrpeli zranenie. Na lodi cestovalo vyše 80 ľudí.

anka

Plk. v. z. MUDr. Anna Frňová navždy odišla dňa 6. januára 2016. Pokračujeme, priatelia, síce bez Anky, ale s rovnakým súdružským zápalom.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 48
Celková čítanosť: 578792x
Priemerná čítanosť článkov: 12058x

Autor blogu

Odkazy