Založ si blog

Anka Frňová: Gustáv Husák, starý asexuálny, bezpohlavný kňaz

Normálne je vytiahnuť penis a povedať: „ľa, akého mám“. Chápte to prosím s určitou rezervou. Hovorím tu o prirodzených machovských prejavoch každého muža. Veci riadiť a mužsky ovládať. Dupnúť si, schytiť ženu a vykrútiť ju a poriadne jej domotať hlavu. Partnerská názorovosť Gustáva Husáka bola iná. Zdala sa mi vtedy  exkluzívna. Sama som žila v partnerskom vzťahu a preto sa mi, paradoxne zdali jeho názory čisté. Maximálna miera sebaovládania a kontroly. Vzhliadala som k nemu. Husák osobne predkladal politickému vedeniu, návrhy ktoré mali regulovať spoločnosť, najmä v oblasti morálky a správania. Máloktoré z nich prešli, málokto na takto prudérne zafarbené návrhy dokázal reagovať. Svojimi postojmi, Dr. Husák, zasahoval aj do trestno právnych legislatívnych návrhov. Konkrétne navrhoval, aby trestnoprávna zodpovednosť bola stanovená od 18. roku veku občana. Celkovú občiansku dospelosť navrhoval stanoviť až na 21. rok života. Mladších občanov pokladal ešte za deti. Bol za reguláciu morálneho prezentovania sa mladých a vyžadoval plnú kontrolu a zodpovednosť rodičov za ich správanie. Často sa zamýšľal nad tým, ako zabrániť predaju cigariet a alkoholu mladým ľuďom. Navrhoval reguláciu milostného života a to od určitého konkrétneho veku života. „A ako to chcete regulovať?“, opýtala som sa. Odpovedal mi: „Prácou s mládežou, ponúknuť im lepšie veci, ako je sex“. Hranicu sexuálneho žitia mal v úmysle posunúť až k 18. roku života. Chápal sex medzi mladými za otázku  rozpustilosti a občianskej nezrelosti. Čím zrelší tým zdržanlivejší, tvrdil. „Upjatosť“ a istá bigotnosť v jeho duši bola zjavne prítomná. Tu samozrejme narážal na oficiálnu politiku KSČ. Ak mám veci generálne vyhodnotiť, Dr. Gustáv Husák, v osemdesiatych rokoch, už nemal takmer žiadny dosah, žiadny vplyv, na reálnu politiku Československa. ÚV ho v tomto období už pokladalo za politického dinosaura.

Dnes by chlapci povedali, že je cool

Futbal je dôležitejší, než by ste si na prvý pohľad mysleli. Práve prostredníctvom tejto hry sa lámu niektoré veci sociálneho a spoločenského charakteru v náhľade na úlohu jednotlivca v kolektíve. Tu sa nakoniec rozdelia deti na tie úspešné a vodcovské a potom tie, povedzme, že lúzerské a pomalšie. A deti sa podľa týchto rozdelení aj k sebe navzájom správajú. Mladý Gustáv Husák bol podľa tohto rozdelenia skôr taktik a stratég. Nebol ten bojovník a víťaz, ktorého bez rozdielu všetci rešpektujú. Kedysi bolo normálne, že deti riešili svoje spory takzvanou „férovkou“. Augustín sa vedel vždy z takéhoto problému vykecať. Dokázal predložiť toľko argumentov, že sa zo súboja nielen vykecal, ale zrazu vyzeral pred všetkými ako víťaz. A nielen to, ten kto ho na „férovku“ vyzval, si nakoniec sám pripadal, ako idiot. Dokázal svoje obecenstvo tak zblbnúť, že ti si až neskôr uvedomili, že naleteli na jeho reč a presvedčivosť. Celá vec, pre ktorú sa poškriepili už tak nevrela a nebola teda aktuálna. Týmto postupom si, paradoxne, Augustín postupne vydobýjal rešpekt a autoritu. Pre chlapcov z Dúbravky bolo exkluzívne kamarátiť s Augustínom. Vedeli síce, že ich nedokáže ochrániť pred reálnym nebezpečenstvom, ale vedeli, že je chytrý a vynaliezavý. Dnes by azda chlapci povedali, že je proste cool. A ešte jednu vec mal vo svojom srdci, a bola koncentrovane prítomná. Bola to smelosť. Nemal na to, aby vybojoval nejaký reálny pästný súboj, aby sa s niekym pobil, to však neznamenalo, žeby sa nepobil. Bol rytiersky chrabrý a mnohí by povedali, že aj nerozumný. Husák napriek oceneniu chlapcov z Dúbravky o ich spoločenstvo ani moc nestál. Uspokojil sa s jedným dvoma kamarátmi, ktorí s ním trávili čas v Dúbravskej knižnici s čítárňou, ktorú už dedina v tej dobe vlastnila.

Na vine je sexualita

Jeho zvláštny prístup bolo možné pozorovať už v mladosti. Hovorila som s poprednými odborníkmi na ľudské duše. Povedali mi, že takáto kontrola, v oblasti prebúdzajúceho sa mužstva, mladého, či starého Gustáva Husáka, nebola normálna. Nebola bežná. Hovorila som s dvoma poprednými psychológmi v Česku a obaja sa zhodujú v tom, že mladý Augustín musel v mladosti zažiť nejakú traumatickú záležitosť, ktorá ho mohla do určitej miery poznačiť. Oni, psychológovia, ten svoj sexus zatiahnu úplne všade. Každý bol, podľa ich popleteného názoru, týraný a zneužívaný. Totálne im šibe. Čo je na vine, keď sa príliš potíte? Vaša sexualita. Čo je na vine, keď nezoženiete v svojom supermarkete banány? Váš sex. Čo je na vine, keď nezaprší? Váša sexualita, samozrejme. Nech už je to, tak či onak blok, ktorý Dr. Husák, vo svojej sexualite (sexualita nie je len sex) mal, je reálna skutočnosť. Každá žena by to spoznala. Máme na to nos.  Znalci Freuda vedia, že sexualita, jej farby odzrkadľujú verne dušu každého človeka. Ako keď sa pozriete do zrkadla. Husák v sebe nemal onú nadutosť a velikášstvo, ktoré som pozorovala u Brežneva, alebo niektorých našich  súdruhov. Dr. Husák mal v sebe pokoru, určité prejavy, ktoré ale „zbesilo“ kričali „postarajte sa o mňa, do paroma!“ Veci vyžadoval vľúdne, nebola v tom nafúkanosť, skôr beznádej a strach z ohrozenia. Ak by ste Dr. Husákovi odobrali v jednom momente všetok ten servis, z ktorého sa mohol, ako štátnik tešiť, zrútil by sa. Nemohúci a opustený. Nedokázal by existovať sám. Ženy potreboval, predstavovali pre neho servis a opateru. Chápal ich, nedotýkal sa ich však. Vnímal ich takpovediac starosvetsky. Plotňa a šporák, nič viac. Bol k ním láskavý, vľúdny a priateľský. Tieto rozpory, ktoré v prístupe prejavoval, ženy miatli, ale zároveň ich to k nemu priťahovalo. Vo výsledku, chtiac-nechtiac pôsobil ako starý asexuálny, bezpohlavný kňaz, ktorý kde sa pohne, každého požehnáva. Usmieval sa pri tom ako debil a udeľoval milosti.

Gustík vedátorom

Malí chlapci kontaktujú kadejakú výzvu. Obohacuje to ich smädnú osobnosť. V Lamači žil akýsi čudný pán. Zaoberal sa nevšednými vecami súvisiacimi s pozorovaním hviezd. Používal na pozorovanie klenby, sústavu umne zostavených sklíčok, ktoré boli zakonštruované do čudného, z polovice ručne poháňaného  mechanizmu. Sústava závaží mechanizmus poháňala. Starec, jachtal, keď mladému Augustínovi vysvetľoval zákonitosti medzi pohybom telies a čudných predpovedí do budúcnosti celého všehomíra. Predpovede zneli desivo. Raz mladý Gustík uderil klinček priamo na hlavičku, keď sa spýtal čudného uja, prečo sa celý ten mechanizmus tak divne točí a hýbe, keď podstata všetkého, okulár je nehybný a stále mieriaci na oblohu v nezmenenom uhle. Pán najskôr mlčal. Chlapec zopakoval svoju otázku trochu inými slovami. Aký priamy význam ma ten zložitý pohybujúci mechanizmus, keď tubus je nehybný? Chlap  sa po tejto modifikovanej otázke veľmi rozčúlil. Pravdepodobne mu naplno došla márnivosť a zbytočnosť jeho celoživotnej roboty. Hodinu reval, že je svet nespravodlivý a že ľudia ničomu nerozumejú. Že svetu vládne neučenosť a nepochopenie. Možno v tej chvíli vypracoval jednu zo svojich ďalších katastrofických predpovedí. Keď ho Gustáv opúšťal, učenec rozbíjal svoj unikátny prístroj. Na hodine slovenčiny Gustáv napísal esej o kozmických telesách a hroziacich katastrofách, ktoré ľudstvo v dvadsiatom storočí čakajú. Pred tým písal o Bohu a jeho spásonosnej láske, ktorá raz zachráni celučičký svet. Po slohu o vesmírnych úkazoch vystrúhal v rámci slohovej práce, ódu na Masaryka. Všetky práce si odporovali, alebo naopak, napriek svojej rozporuplnosti, názorovo paradoxne kooperovali.

Nadovšetko ich miloval

Prezident Gustáv Husák, vnímal veľmi jasne kritiku zo strany pospolitého a často nespokojného ľudu, ktorý sa písomne obracal na pražský hrad, sídlo prezidenta. Nemyslite si že chodili len oslavné listy. Často chodili na hrad aj dopisy, podpísané či nepodpísané, ktoré sršali nespokojnosťou a zlom. Existoval úzus, že ak sa pisateľ v liste reálne nevyhrážal, alebo neohrozoval svojim posolstvom prezidenta, neposkytoval sa takýto list bezpečnostným zložkám štátu. Takmer denne chodili pánu prezidentovi listy, takpovediac zvláštneho razenia. Boli to listy od spolužiakov, osobných známych priateľov, spolu uväznených, kamarátov a iných adresátov, ktorí osobne poznali Gustáva Husáka. Väčšina z nich bola negatívnych. Ľudia neodpustia úspech. Mnohí z nich sa otvorene dožadovali výhod, iní mu otvorene nadávali, že sa vo funkcii spľundril a zapredal. Mnohé hovorili pekne, ihneď však nasledovala prosba o pomoc pri nejakej osobnej patálii. Ľudia sú už takí. Husák sa usmieval. Zvláštne boli listy spoluväzňov. Všetky boli takmer prajúcne a šla z nich vzácna čistota. Na listy svojich priateľov a známych vždy odpovedal, prostredníctvom svojej kancelárie. Ani jeden nezostal bez odpovedi. Osobne odpisoval, perom vyrobeným v zlate, svojim milým a úprimným dedinčanom. Nadovšetko ich miloval.

Pozornosť okolia mu robila dobre

Gustáv Husák, ako mladík, ktorý ukončil vzdelávanie na ľudovej škole, nastúpil na reálne Masarykovo gymnázium na Gröslingovej v Bratislave (GAMCA). Všetci v okolí mu vraveli, že je už veľký, keď nastupuje do školy v Bratislave. Aj keď bola Bratislava len kúsok od ich dediny, bolo to nezvyčajné. Ženy krútili hlavami a trochu závideli. Keď prišli domov, grmli svojich synov do chrbta. „A ty si taký sprostý.“ Gustáv sa smial, bol na seba hrdý. Pozornosť okolia mu robila veľmi dobre. Iba traja chlapci v Dúbravke navštevovali školu, ktorá bola nakoniec zakončená skúškou z dospelosti. Dovtedy. Bol jediný, ktorý dosiahol  akademické vzdelanie, doktorát. Ešte nadlho sa nenašiel taký študent z dediny. Pre svoju inteligenciu, rozhľad nemal so štúdiom na gymnáziu žiadny problém. Bol to mladý veľmi pohľadný chlapec. Nemal problém so záujmom dievčat. Tu sa stretáva i s Jurajom Gaborom. Ten sa neskôr stal dominikánskym mníchom, ktorého vyhnali z kláštora. Vzpieral sa režimu, takmer ho zastrelili, keď sa so svojimi bratmi ukrýval. Ešte nemôže tušiť, že raz budú v päťdesiatych rokoch spoločne zdieľať väzenie. Snažil sa mu  počas vychádzky vo väzení vysvetliť, že ako rehoľníci nemali právo vzoprieť sa režimu. Mali uposlúchnuť a nie sa búriť. Na škole ich nepojí žiadny osobnejší vzťah. Len sa obaja smejú a sem tam bezstarostne prehodia pár slov. Pre Gustáva Husáka sa začína podstatná časť jeho života. Nemôže tušiť, že to čo sa udeje v jeho myšlienkovom svete v nasledujúcich rokoch, podstatným spôsobom poznačí celý jeho svet. Podstatne upozadí niektoré veci, ako je jeho osobná viera. Jeho myseľ opantajú sny a vízie v prospech všeobecného dobra ľudí. V trinástich rokoch sa začne zoznamovať s mocným prísľubom, prísľubom pokrokových myšlienok. Stále rozmýšľa o dokonalej spoločnosti. Niekedy nemôže zaspať, tak ho opantajú myšlienky. Dostane horúčku a blúzni. Akási vnútorná katarzia. Aby sa napokon čistý a nevinný mohol plne ponoriť do svojho novučičkého sveta. Do sveta bez tried, nadutosti. Do sveta príležitostí a rovnosti pre všetkých. Verí, že komunizmus by mohol vyriešiť všetky problémy ľudstva.

Spriahol by som sa aj s čertom

Katolícki historici a kňazi radi odsudzujú slabú vieru Gustáva Husáka. Nedokážu pochopiť, že aj keď v rodnej dedine ako mladík vystrčil hlavu z vlastnej rodnej chalúpky, stretol sa mu pohľad s mariánskou jaskyňou a ak hlavu trochu pootočil, tak s Kaplnkou Panny Márie Ružencovej, mal by vraj byť svätcom pri takejto „podpore“ od mala. Domnievajú sa , že už toto by malo zabezpečiť doživotnú osobnú vieru Gustáva Husáka, plnú svetla a obety. Navyše jedna zo sestier Gustáva sa stala rehoľníčkou. I jeho nebohá mamička bola silnou veriacou. Premúdrení kričia, že to mal teda v krvi. Krútia hlavy a nerozumejú. Sám mi, pán prezident vysvetlil. „Je to jednoduché, Anička. Mladému človeku je jedno akým spôsobom niečo dosiahne, dôležitý je vždy cieľ. Chcel som pomôcť k dobrému a láskavému svetu a bolo mi jedno akým spôsobom to dosiahnem. Spriahol by som sa aj z čertom, ak by mi v tom nejako pomohol.“

Ja ti rozbijem hubu

Po škole sa stretával s mládežníckymi pokrokovými študentami. Rečnil na každej schôdzke. Doslova horel a bol šťastný. Jeho prednes argumenty a zápal boli mimoriadne presvedčivé. Profesor Vladimír Kadlec, autor publikácie o československých prezidentoch o ňom napísal, že bol vynikajúci študent a oplýval dobrým duchom. Tento autor, ktorý nenechal vo svojej knihe na prezidentovi Benešovi nitku suchú, chartista, politik a intelektuál oceňoval na Gustávovi Husákovi dobré vlastnosti. Nenechal sa ako jeden z mála, udusiť pravičiarskou manipulatívnou demagogickou špinou.Pretože nepísal svoje názory od stola. Poznal Gustáva Husáka, ako minister československej vlády osobne. O 4 roky na to, ako vstúpil, Gustáv Husák, do Komunistického zväzu mládeže, v roku 1933 vstupuje do Komunistickej strany Československa, už ako študent Právnickej fakulty v Bratislave. 1. Septembra, roku 1938 sa ako čerstvý doktor práv žení vo svojich 25 rokoch s Magdou Lokvencovou. Aby mohla byť blízko svojho milého, nastupuje tiež na Právo. Napriek tomu, že srdce ju tiahne k herectvu a réžii. Neskôr v manželstve Gustávovi, Magda vyčíta, že ju dostatočne nepresviedčal, aby nastúpila múzické vzdelávanie. Otec jeho nastávajúcej nie je vôbec nadšený zo ženícha, nesúhlasí s tým, že si jeho dcéra berie komunistu, sám je sociálny demokrat a verejne sa šušká, že je členom Rádu maltézskych rytierov, teda zaprisáhly monarchista. Bol spravodlivý, ale príliš rázny. Jedného dňa sa mu dcéra Magda posťažuje, že bol na ňu manžel Gustáv hrubý. Len sa tak zmienila, nič zlé s tým zrejme nesledovala. Otec neváha, rozbehne sa ku skriniam a pobalí všetky veci svojho zaťa a vystrčí kufre pred dom. Neskôr sa mu za toto extempóre ospravedlní. Cestu však k sebe nikdy nenájdu. Po celé roky medzi nimi vládne tichý boj, skôr neustála hrozba zo zastrajajúceho sa napätia. Už na ich svadobnej hostine, otec Magdy Lokvencovej spôsobil poriadny humbuk. Doslova sa vyhrážal Gustávovi Husákovi napadnutím. „Ja ti rozbijem hubu“. Vždy keď svokor vyvádzal, Husák pokorne a s rozumom mlčal. Vedel kedy treba hovoriť a kedy treba mlčať, to je súčasťou diplomacie, ktorú prirodzene ovládal.

Prenajali si vilu Tajovských

Krátko po svadbe sa mladomanželia nasťahujú do vily po Jozefovi Gregorovi Tajovskom, ktorú im vdova po Tajovskom, Hana Gregorová, prenajme. Trošku predbieham. Skúsili chvíľu bývať v malej garsónke v Bratislave. V roku 1940 umiera Jozef Gregor Tajovský. Jeho manželka prozaička Hana Gregorová sa utiahla k dcére do Prahy a veľkú vilu s krásnou záhradou a bazénom, prenajíma Husákovým. Nikdy som Hanku Gregorovu, ktorú nikto nenazval ináč ako teta Naňa, osobne nepoznala. Bola to výnimočná žena. Okrem obecného vzdelania všetku svoju múdrosť, ktorá sa v jej tvorbe zračí, načerpala ako samouk. Bola pokroková, múdra, scestovaná a bohémska. Rada vo svojej vile v Bratislave spolu s Jozefom Gregorom prijímala významných hostí, najmä umelcov a viedla s nimi debaty, sama ich moderovala. Tajovský sedel v rohu a do debát sa príliš nezapájal. Bafkal so svojej fajky a načúval. Mladí Husákovci v dome bývali zhruba 6 rokov, spoločne s ďalšími poprednými ľavicovými intelektuálmi. Sú to veľmi dobré roky. Plné debát, ale i ohnivých politických sporov. Pred rokmi u Gregorových-Tajovských býval aj maliar Benka, nemal peniaze a tak Tajovským platil za nájom, obrazmi. To ešte žil burlivák, večne nespokojný, a najedovaný, cholerik Jozef Gregor Tajovský. Vraj hodne pil. Už v tomto období pomáha mladej rodine Husákových, pani Hanka. Zlatá Hanka Kyselicová. Od tohto obdobia sa stáva vernou, dobrou hospodyňkou. Neskôr pomáha a posluhuje aj prezidentovi Husákovi v jeho vilke v Kráľovskej záhrade. Putuje s ním kam sa len pohne. Pani Hanka umiera v roku 1991, v tom istom roku, ako jej dôležitý pán.

 

Pokračovanie nabudúce

TOPlist

Súdruh Matovič je fasa súdruh

03.05.2020

No a čo …ak je chorý, nech je. Potom, čo sa spolu prebudíme, dáme si poriadneho hubana, ešte mu milo páchne z úst, a spoločne držiac sa za ruky odpochodujeme k súdruhovi psychiatrovi. On si vezme svoje lieky, pravideľnú injekciu a ja pôjdem predávať Nota Bene spolu s manželkou do podchodu. A môj premilený, dopletený Matelko sa so svojou aktovkou, poberie na úrad vlády. [...]

Matovič nám ukázal a ešte bisťu bohu ukáže . . . až ukáže

29.04.2020

Ja viem, že nasledovná fotka už obehla slovenský internet a teda vás ničím neprekvapím, aj keď korektne doložím, že sú to nohy súdruha Matoviča, počas zasadania krízového výboru. Čo je však nové, je tá skutočnosť, že súdruh nám na budúcom súdružskom krizovom zasadaní ukáže aj svojho matelka pod stolom, ako si ho obierá od cuckov, pravdepodobne spôsobených roky [...]

Anka Frňová: Václav Havel ležící, spící

02.11.2013

Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí! Tento minimalistický otčenáš som po prvý krát počula od Václava Havla, myslím že ho zarecitoval z balkóna Melantrichu, v roku 1989. Pred tým sa spôsobne uklonil a odfrkol si a odchrchľal. A pani Marta Kubišová zaspievala. Bolo to režírované a dojemné. Václav Havel vždy tvrdil, že túto riekanku vymyslel sám [...]

Peter Pellegrini

Prieskum SANEP o dôvere k politikom: Len jednému viac ľudí dôveruje ako nedôveruje

30.05.2024 07:00

Zuzana Čaputová je stále v prvej trojke politikov s najväčšou dôverou, Ivan Korčok je na tom lepšie ako Michal Šimečka, vyplýva z prieskumu SANEP-u.

Európsky parlament / EP /

Prieskum SANEP po atentáte: Kto má najväčšiu šancu dostať sa do europarlamentu? Hore je to tesné

30.05.2024 07:00

Poslancov zo Slovenska do Európskeho parlamentu by podľa aktuálneho prieskumu spoločnosti SANEP poskladalo šesť politických strán.

Ruský útok, Charkov, požiar, hasiči, vojna na Ukrajine, hypermarket

ONLINE: Charkov bol opäť pod paľbou, bilancia úderu zo soboty sa vyšplhala na 19 mŕtvych

30.05.2024 06:10, aktualizované: 06:41

Ruská armáda opätovne zaútočila na Charkov, vypálila naň najmenej osem striel.

Litva, NATO

Rusi testujú hranice NATO v Pobaltí. Čo urobí Západ?

30.05.2024 06:00

Šéf Kremľa Vladimir Putin v roku 2016 vyhlásil, že sám nevie, kde sa končia hranice Ruska. Zároveň povedal, že to bol vtip. Smeje sa ešte niekto?

anka

Plk. v. z. MUDr. Anna Frňová navždy odišla dňa 6. januára 2016. Pokračujeme, priatelia, síce bez Anky, ale s rovnakým súdružským zápalom.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 48
Celková čítanosť: 576111x
Priemerná čítanosť článkov: 12002x

Autor blogu

Odkazy